DLA KOGO?

Projekt skierowany jest do 152 osób niepełnosprawnych zamieszkałych lub pracujących w Opolu bądź osób spoza Opola zrzeszonych w organizacji pozarządowej z Opola w wieku 18 lat i więcej z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Rekrutacja potencjalnych Uczestników projektu odbywa się zgodna z polityką równości szans jednak zgodnie z założeniami projektu pierwszeństwo udziału we wszystkich szkoleniach będą miały: kobiety i osoby po 50 roku życia.

 

JAKIEGO RODZAJU KURSY BĘDĄ REALIZOWANE?

W ramach projektu „sprawni w pracy” przewidziano przeszkolenie uczestników projektu w jednym z dwóch rodzajów kursu:

 • ECDL Start
 • ECDL e-Citizen

w zależności od poziomu wiedzy uczestnika określonego na podstawie ankiety przeprowadzonej przed rozpoczęciem kursu.

 1. ECDL dla osób niepełnosprawnych z wyjątkiem osób z dysfunkcją wzroku i słuchu:
  • ECDL Start (80 godzin lekcyjnych)
  • ECDL e-Citizen (48 godzin lekcyjnych)
 2. ECDL dla osób niedosłyszących i niesłyszących:
  • ECDL Start (100 godzin lekcyjnych)
  • ECDL e-Citizen (60 godzin lekcyjnych)
 3. ECDL dla osób niedowidzących i niewidomych:
  • ECDL e-Citizen grupa „starsza” (100 godzin lekcyjnych)
  • ECDL e-Citizen grupa „młodsza” (80 godzin lekcyjnych)

Godzina lekcyjna = 45 minut.

 

CO ZAPEWNIA PROJEKT?

 • pokrycie kosztów trenerów,
 • zapewnienie materiałów szkoleniowych i dydaktycznych,
 • właściwe warunki lokalowe, sprzęt i oprogramowanie do realizacji szkoleń dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • udział tłumacza języka migowego w szkoleniach dla niedosłyszących i niesłyszących,
 • pokrycie kosztów jednokrotnego podejścia do egzaminu certyfikacyjnego,
 • poczęstunek podczas zajęć,
 • opiekę nad dzieckiem na czas trwania zajęć,
 • możliwość przyjścia na zajęcia z opiekunem.

 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:
1 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2014 r.

UDZIAŁ W KURSIE JEST BEZPŁATNY.